Ezen az oldalon összegyűjtöttük a tanulmányi mutatószámokkal kapcsolatos legfontosabb információkat.

Neptun kódod beírásával megnézheted az Ösztöndíjmutatód, és az ÖCSI-d, illetve összehasonlíthatod a csoporttársaidéval.
A táblázat csak az állami ösztöndíjas, aktív, nappalis hallgatókat tartalmazza.
Fontos, hogy fellebezési időszak alatt a tábla előzetes adatokat tartalmaz, amik a fellebezések elbírálása után változhatnak!

Csoport átlagok

BSc 1-2: 2,97
BSc 3-4: 3,45
BSc 5-6: 3,56
BSc 6-7: 2,08
BSc 7+: 1,47
BProf 1-2: 2,86
BProf 3-4: 2,53
BProf 5-6: 2,23
BProf 7+: 1,23
MSc: 3,36

Ösztöndíjmutató számítása

Az adott félévi tanulmányi ösztöndíjak és ÖCSI-k megállapításának alapja az előző félévi kreditindexen alapuló ösztöndíjmutató. Az ösztöndíjmutató a tanulmányi munka mennyiségi és minőségi értékelésére szolgál. Az ösztöndíjmutató egy félévre vonatkozik.

A következő képlettel tudod kiszámolni:

Ösztöndíj-mutató=(Σ(kreditpont x érdemjegy)/30) x (összes teljesített kredit/aktív félévek száma x 30)

Teljesített kreditek: A képzés alatt teljesített összes kredit

Elvárt kreditek: Aktív félévek száma x 30

Kreditindex (Ösztöndíjindex): Σ(kredit x érdemjegy)/30

Ösztöndíjindex - Kreditindex

A Kreditindex és az Ösztöndíjindex ugyanaz.
Egy félévre vonatkozik, számításánál a KÁB által befogadott tantárgyak csak abban az esetben vehetők figyelembe, ha a tantárgy teljesítése abban a félévben történt, amelyre az kreditindex
vonatkozik.

A Neptun rendszeren belül tudod ellenőrizni az adott félévhez tartozó mérőszámot:
Tanulmányok > Tanulmányi átlagok > Félév

Kiszámításának módja: Σ(kredit x érdemjegy)/30

Kumulált korrigált kreditindex

Az összesített, vagy kumulált korrigált kreditindex a hallgató több féléven keresztül nyújtott teljesítményének mennyiségi és minőségi mutatója. Ez az alapja az államilag támogatott és a költségtérítéses képzési forma közötti évenként esedékes átsorolásnak.

Összesített korrigált kreditindex = Korrigált kreditindex,
(ahol a teljes időszak alatt megszerzett és felvett krediteket illetve félévenként 30 (8 féléves levelező
képzésen: 26) kreditet kell figyelembe venni).

A Neptun rendszeren belül tudod ellenőrizni az adott félévhez tartozó mérőszámot:
Tanulmányok > Tanulmányi átlagok > Félév

Kiszámításának módja: (∑megszerzett kredit/∑felvett kredit) x kreditindex

ÖCSI

Az Összesített Csoport Index segítségével egy évfolyamon belül bármely két hallgató összehasonlítható. Az ösztöndíjmutatók alapján készül az ÖCSI, az évfolyamelső 2.0-t kap, az utolsó 0-t. És közte arányosan helyezkednek el a további hallgatók. Ez a számérték szükséges pl. a kollégiumi felvételihez és az Óbudai Egyetem Ösztöndíj pályázathoz.

Tanulmányi ösztöndíj

A tanulmányi ösztöndíjat alanyi jogon kaphatja (nem kell rá pályázni), aki aktív, államilag támogatott, nappali képzési formában tanul, és legalább az évfolyam átlag, és a kari HÖK-ök által meghatározott ösztöndíjmutató (2,5) felett teljesített az előző félévben.

A minimum átlag eléréséért legkevesebb 8330 Ft, az évfolyam elsőnek pedig maximum 66600 Ft lehet a jutalma a tanulmányi eredményeiért. A köztük lévő átlagokra arányosan jár az ösztöndíj. A Tanulmányi ösztöndíjat minden félév után a következő félév 5 hónapjára lehet elnyerni.

A rendszer sajátossága, hogy minden szemeszter második hónapjában kerül utalásra először, de akkor egyszerre kéthavi ösztöndíj.

Mikor vagyok jogosult tanulmányi ösztöndíjra?

Egyéni feltételek
A tanulmányi ösztöndíjat alanyi jogon kaphatja (nem kell rá pályázni), aki aktív, államilag támogatott, nappali képzési formában tanul, és legalább az évfolyam átlag, és a kari HÖK-ök által meghatározott ösztöndíjmutató (2,5) felett teljesített az előző félévben.

 

Csoportos feltételek

Az államilag támogatott nappalis hallgatók maximum 50%-a jogosult tanulmányi ösztöndíjra.
Amennyiben az egyéni feltételeknek megfelelsz, de az eredményeid alapján nem kerültél be felső 50%-ba nem vagy jogosult tanulmányi ösztöndíjra.

Felhívjuk a figyelmeteket, hogy a táblázat két tizedesre kerekít!
A táblázatban csak a nappalis hallgatók szerepelnek, viszont számításkor figyelembe vesszük az évfolyam összes hallgatóját!

Eredmény Keresése

Utolsó frissítés:
v8 – 2023.10.26 09:45