A rendszeres közéleti ösztöndíjat minden félévben 5 alkalommal folyósítjuk.

Az elnök minden félév végén jogosult +1 havi jutalomban részesíteni a kiemelkedő munkát végzett tagokat.

Az EHÖK elnöke minden félév végén jogosult +1 havi jutalomban részesíteni az elnököt, ha munkája a félév során kiemelkedő volt.

Az összegek az adott tisztségre, pozícióra kifizethető összegek maximumait jelentik. A közéleti ösztöndíjak a mindenkori éves hallgatói normatíva százalékaiban vannak meghatározva, a forintra átszámolt összegek 1000-es értékre kerekítve értendők.

A Neumann Hallgatói Önkormányzatban ellátott feladatok elvégzéséért a következő rendszeres közéleti ösztöndíjban részesülnek tagjaink:

Elnök 60% /hó
Alelnök, elnökségi tagok 45% /hó
Koordinátorok 7-16% /hó
Érdekvédelmi felelősök 4,2% /hó