Érvényes a diákigazolványom?

A felsőoktatásban hallgatók a 2021/2022-as tanév második (tavaszi) féléves matricáját 2022. október 31-ig használhatják.

Mi az email-címe XY tanárnak?

A Telefonkönyv menüpontban található keresőben megtaláljátok az Óbudai Egyetemen tanító tanárok és munkatársak elérhetőségeit.

Hogyan tudok utalni a Neptun gyűjtőszámlámra?

Neptun gyűjtőszámla

Számlavezető bank: MKB Bank Nyrt. (MKB)

A gyűjtőszámla számlaszáma: 10300002-13268139-00024900

A közlemény rovat az átutaláshoz: NK-Neptun kód, hallgató neve


MINTA:
A hallgató neve és számlaszáma: Gipsz Jakab XXXXXXXX-XXXXXXXX-XXXXXXXXX
A jogosult neve és székhelye: Óbudai Egyetem, Budapest
Összeg: 5000 Ft
A jogosult számlaszáma:
10300002-13268139-00024900
Közlemény: NK-UNR05O, Gipsz Jakab

Gyűjtőszámla IBAN kódja: HU16 10300002-13268139-00024900
Gyűjtőszámla SWIFT kódja: MKKBHUHBXXX

Mikor érkezik meg az ösztöndíj?

Az ösztöndíjak leghamarabb a hónap 10. napján kerülnek kiutalásra.
A kiírt tételeket Neptunban, a Pénzügyek/Ösztöndíjak menüben láthatod.

Melyik rövidítés melyik épületet jelenti?

Az alábbi linken megtalálható az összes, Neptunban használt kód, rövidítés.

Hogyan passziváltathatom a félévem?

Minden esetben a Tanulmányi Osztálynak kell ezt jelezni. Ha egymás után 2 félévet szeretnél passziváltatni, akkor ezt az első félév letelte után megint jelezni kell!
A passzív félév alatt a jogviszony szünetel, az egyetem semmilyen szolgáltatása sem használható, a diákigazolvány érvénytelen.

Milyen mérföldkövekre kell ügyelni a tanulmányok során?

Az első és legfontosabb, hogy a beiratkozástól számított a 4 aktív félév során gyűjtsetek össze 55
kreditet. Ebbe akkreditált kreditek nem számítanak bele, szabadon válaszható tárgyak viszont igen.
Akinek ez nem sikerül, azt az illetőt az Egyetem elbocsátja.

A második mérföldkő minden év júliusában esedékes. Ekkor minden hallgatónak az előző két aktív
félévét megvizsgálják. Ha a tantervileg előírt kreditek felét nem szerezte meg valaki, akkor
költségtérítéses finanszírozással folytatja tanulmányait.

Hogyan tudok szakosodni?

Harmadik félév után van lehetőség az egyetemen szakosodásra, ha az előkövetelményeket teljesítetted.
További információkat a az alábbi linken találsz.

Hogyan tudom igénybe venni az Office365 szolgáltatást?

Az Óbudai Egyetem hallgatói ingyenesen tölthetik le és telepíthetik akár 5+5 asztali számítógépre és okos eszközre az Office 365 ProPlus programcsomagot.

A regisztrációt követően a portal.office.com oldalon van lehetőség belépni.

Mikor sorolnak át önköltséges finanszírozási formára?

Két aktív félév alatt 36 kreditet kell teljesítened és legalább 3,00-as súlyozott
tanulmányi átlaggal kell, hogy rendelkezz. Ha nem teljesíted, akkor önköltséges
finanszírozási formára sorolnak át. /TVSZ 19. § (2)/

 

A 2019/2020-as tanév tavaszi félévében a hirtelen bekövetkező pandémiás helyzetre való tekintettel nem volt átsorolás az egyetemeken. A 2020/2021-es tavaszi félévben viszont már önköltséges finanszírozási formára sorolják át azon hallgatókat, akik nem felelnek meg a fent említett elvárásoknak.

Van lehetőségem visszakerülni államilag támogatott képzésre?

Van. Az átsorolásra vonatkozó (állami bennmaradás) előírások teljesítése esetén van lehetőség kérvénnyel visszakerülni az önköltséges finanszírozási formára átsoroltak helyére. A kérvény elbírálásának az eredményéről a Tanulmányi Osztály tájékoztatja az érintetteket.

Hány államilag támogatott félévem van?

Az állam 12 félévet támogat összesen, amely eloszlik BSc és MSc képzésre. (Tehát
12 félév az, amit az állam fizet neked, amennyiben a teljesítményed indokolja ezt.)
Mindkét képzés támogatása maximum 2 félévvel lehet több.

A BSc képzés 7 félév a NIK-en, tehát 7 + 2 = 9 félévet támogat az állam.
A BProf képzés 6 félév a NIK-en, tehát 6 + 2 = 8 félévet támogat az állam.
Az MSc képzés 4 félév a NIK-en, tehát 4 + 2 = 6 félévet támogat az állam.

Ha a BSc képzésedet 9 félév alatt fejezed be, akkor MSc-re már csak 3 félév
támogatottad marad. A további féléveket önköltséges képzésen természetesen
folytathatod.

Ha egy másik felsőoktatási intézményben már elkezdted tanulmányaidat, vagy újrajelentkeztél, és ezek után
jelentkeztél át ide, akkor az állami ösztöndíjas félévekből ezt le kell vonni. Tehát
például, ha máshol jártál már 3 félévet, akkor az állami ösztöndíjas keretből le kell
vonnod ezt a mennyiséget, vagyis 12 – 3=9 féléved maradt. /TVSZ 18.§ (1) (2)/

A 11. (aktív) félév után, a képzési díjat visszamenőleg ki kell fizetni. /TVSZ 20.§ (a)/

Mi történik, ha kirúgnak?

Az állami féléveket vissza kell fizetni.

Kitől kérhetek Hallgatói jogviszonyigazolást?

Hallgatói jogviszonyigazolást már a Neptun rendszeren keresztül, az Ügyintézés/Kérvények menüpont alatt is tudsz kérni.

Hol találom a többi kérvényt/kérelmet?

A kérvényeket a Neptun rendszeren belül, az Ügyintézés/Kérvények menüpont alatt találhatsz.

Hogyan akkreditáltathatok krediteket?

Akkreditációs kérelmet a Tanulmányi Osztály felé kell jelezni a beiratkozás keretében (felvételi tájékoztató levélben szereplő dátumig).
Abban az esetben lehet az elbírálás pozitív, ha a két tárgy követelményrendszere minimum 70%-ban megegyezik.

Az akkreditált kreditek sem a költségtérítéses átsorolásba, sem a 4 félév után kötelezően teljesített 55 kreditbe, sem a tanulmányi ösztöndíjba nem számít bele!

Mikor kapom meg az órarendemet?

Első féléves hallgatóként a tárgyakat a Tanulmányi Osztály veszi fel neked, ez legkésőbb a Regisztrációs hét végéig megjelenik neked Neptunban.
Második félévtől már saját magadnak kell felvenned a tárgyaidat.

A szükséges programokat honnan tudom letölteni?

A legtöbb, egyetem elvégzéséhez szükséges programot megtaláljátok az adott tárgy Moodle kurzusában, illetve az alábbi linken.