Érvényes a diákigazolványom?

A felsőoktatásban hallgatók az aktuális tanév első (őszi) féléves matricáját március 31-ig, a második (tavaszi) féléves matricáját október 31-ig használhatják.

Mi az email-címe XY tanárnak?

A Telefonkönyv menüpontban található keresőben megtaláljátok az Óbudai Egyetemen tanító tanárok és munkatársak elérhetőségeit.

Hogyan tudok utalni a Neptun gyűjtőszámlámra?

Neptun gyűjtőszámla

Számlavezető bank: MKB Bank Nyrt. (MKB)

A gyűjtőszámla számlaszáma: 10300002-13268139-00024900

A közlemény rovat az átutaláshoz: NK-Neptun kód, hallgató neve


MINTA:
A hallgató neve és számlaszáma: Gipsz Jakab XXXXXXXX-XXXXXXXX-XXXXXXXXX
A jogosult neve és székhelye: Óbudai Egyetem, Budapest
Összeg: 5000 Ft
A jogosult számlaszáma:
10300002-13268139-00024900
Közlemény: NK-UNR05O, Gipsz Jakab

Gyűjtőszámla IBAN kódja: HU16 10300002-13268139-00024900
Gyűjtőszámla SWIFT kódja: MKKBHUHBXXX

Közvetlen, gyűjtőszámla használata nélkül is be tudom fizetni a kiírt tételeket?

Igen! Az OTP Simple fizetési módszerrel azonnal befizetheted a tételeidet, így nem kell megvárni, mire jóváíródik a befizetés a gyűjtőszáládon!

Mikor érkezik meg az ösztöndíj?

Az ösztöndíjak leghamarabb a hónap 10. napján kerülnek kiutalásra.
A kiírt tételeket Neptunban, a Pénzügyek/Ösztöndíjak menüben láthatod.

Melyik rövidítés melyik épületet jelenti?

Az alábbi linken megtalálható az összes, Neptunban használt kód, rövidítés.

Hogyan passziváltathatom a félévem?

Minden esetben a Tanulmányi Irodának kell ezt jelezni. Ha egymás után 2 félévet szeretnél passziváltatni, akkor ezt az első félév letelte után megint jelezni kell!
A passzív félév alatt a jogviszony szünetel, az Egyetem semmilyen szolgáltatása sem használható, a diákigazolvány érvénytelen.

Milyen mérföldkövekre kell ügyelni a tanulmányok során?

Az első és legfontosabb, hogy a beiratkozástól számított a 4 aktív félév során gyűjtsetek össze 55
kreditet. Ebbe akkreditált kreditek nem számítanak bele, szabadon válaszható tárgyak viszont igen.
Akinek ez nem sikerül, azt az illetőt az Egyetem elbocsátja.

A második mérföldkő minden év júliusában esedékes. Ekkor minden hallgatónak az előző két aktív
félévét megvizsgálják. Ha nem szerezte meg valaki a 36 kreditet ez idő alatt, illetve a 2.5-ös súlyozott átlagot, akkor
költségtérítéses finanszírozással folytatja tanulmányait.

Hogyan tudok szakosodni?

E/E3 tantervben a harmadik, míg F tantervben a negyedik félév után van lehetőség az egyetemen szakosodásra, ha az előkövetelményeket teljesítetted.
További információkat a az alábbi linken találsz.

Hogyan tudom igénybe venni az Office365 szolgáltatást?

Az Óbudai Egyetem hallgatói ingyenesen tölthetik le és telepíthetik akár 5+5 asztali számítógépre és okos eszközre az Office 365 ProPlus programcsomagot.

A regisztrációt követően a portal.office.com oldalon van lehetőség belépni.

Mikor sorolnak át önköltséges finanszírozási formára?

Két aktív félév alatt 36 kreditet kell teljesítened és legalább 2,75-ös súlyozott tanulmányi átlaggal kell, hogy rendelkezz. Ha nem teljesíted, akkor önköltséges finanszírozási formára sorolnak át. /HKR 31. § (2)//HKR 3. számú Melléklet/

Van lehetőségem visszakerülni államilag támogatott képzésre?

Van. Az átsorolásra vonatkozó (állami bennmaradás) előírások teljesítése esetén van lehetőség kérvénnyel visszakerülni az önköltséges finanszírozási formára átsoroltak helyére. A kérvény elbírálásának az eredményéről a Tanulmányi Iroda tájékoztatja az érintetteket.

Hány államilag támogatott félévem van?

Az állam 12 félévet támogat összesen, amely eloszlik BSc és MSc képzésre. (Tehát 12 félév az, amit az állam fizet neked, amennyiben a teljesítményed indokolja ezt.)
Egy képzés támogatása maximum 2 félévvel lehet több.

A BSc képzés 7 félév a NIK-en, tehát 7 + 2 = 9 félévet támogat az állam.
A BProf képzés 6 félév a NIK-en, tehát 6 + 2 = 8 félévet támogat az állam.
Az MSc képzés 4 félév a NIK-en, tehát 4 + 2 = 6 félévet támogat az állam.

Ha a BSc képzésedet 9 félév alatt fejezed be, akkor MSc-re már csak 3 félév támogatottad marad. A további féléveket önköltséges képzésen természetesen
folytathatod.

Ha egy másik felsőoktatási intézményben már elkezdted tanulmányaidat, vagy újrajelentkeztél, és ezek után jelentkeztél át ide, akkor az állami ösztöndíjas félévekből ezt le kell vonni. Tehát például, ha máshol jártál már 3 félévet, akkor az állami ösztöndíjas keretből le kell vonnod ezt a mennyiséget, vagyis 12 – 3=9 féléved maradt.

Mi történik, ha kirúgnak?

Az állami féléveket vissza kell fizetned, vagy le kell dolgoznod.

Kitől kérhetek Hallgatói jogviszonyigazolást?

Hallgatói jogviszonyigazolást már a Neptun rendszeren keresztül, az Ügyintézés/Kérvények menüpont alatt is tudsz kérni.

Hol találom a többi kérvényt/kérelmet?

A kérvényeket a Neptun rendszeren belül, az Ügyintézés/Kérvények menüpont alatt találhatod.

Hogyan akkreditáltathatok krediteket?

Akkreditációs kérelmet a Tanulmányi Iroda felé kell jelezni a beiratkozás keretében (felvételi tájékoztató levélben szereplő dátumig).
Abban az esetben lehet az elbírálás pozitív, ha a két tárgy követelményrendszere minimum 70%-ban megegyezik.

Az akkreditált kreditek sem a költségtérítéses átsorolásba, sem a 4 félév után kötelezően teljesített 55 kreditbe, sem a tanulmányi ösztöndíjba nem számít bele!

Mikor kapom meg az órarendemet?

Első féléves hallgatóként a tárgyakat a Tanulmányi Iroda veszi fel neked, ez legkésőbb a Regisztrációs hét végéig megjelenik neked Neptunban.
Második félévtől már saját magadnak kell felvenned a tárgyaidat.

A szükséges programokat honnan tudom letölteni?

A legtöbb, egyetem elvégzéséhez szükséges programot megtaláljátok az adott tárgy Moodle kurzusában, illetve az alábbi linken.

Mintatantervet/Tantárgyi hálót hol találom meg?

A tantervek megtalálhatók a Karunk honlapján:

Illetve a Tantárgyi háló oldalunkon vizuálisan is megtekinthetitek a félévek felépülését:

Kereszt féléven milyen tárgyak indulnak?

Előzetes tárgyfelvételen még nem szokták meghirdetni a keresztféléves tárgyakat, hiszen csak vizsgaidőszak után derül ki hány hallgatónak van igénye rá, illetve van-e oktatói kapacitás rá.

Mit kell felvennem a következő félévben? Bármit felvehetek?

A mintatantervben meghatározott tárgyakat kell teljesítened a féléveid során. A Neptunban tárgyfelvételnél megtekintheted, hogy adott tárgyat melyik félévben ajánlott felvenni.
Csak azokat a tárgyakat tudod felvenni, amelyeknek az előkövetelményét teljesítetted.

Mi a különbség a szabadon választható és a kötelezően választható tárgyak között?

Összesen 10 kreditnyi szabadon választható, és 18 kreditnyi kötelezően választható tárgyat kell teljesítened tanulmányaid alatt.
A szabadon választható tárgyak nem kapcsolódnak szorosan a szakmai törzsanyaghoz. Ezeket a Neptunban a Szabadon választható tárgyak kiválasztásával láthatod, valamint a legtöbb KMOOC rendszerben elérhető tárgy is ide tartozik.
A kötelezően választható, vagy másnéven, szakmai szabadon választható tárgyakat a szakmai szigorlat elvégeztével veheted fel. Ezekre is külön szűrhetsz a Neptun tárgyfelvétel oldalán. Részletes listát a szakirányodon elfogadott kötelezően választható tárgyakról a szakirányodért felelős Intézettől kaphatsz.

Ha nincs nyelvvizsgám akkor melyik angol/német szaknyelvet kell felvennem?

Ha nem rendelkezel nyelvvizsgával, akkor az “Angol/Német szaknyelv A” című tárgyat kell felvenned. Ha rendelkezel általános B2 nyelvvizsgával, akkor az “Angol/Német szaknyelv B” tárgy vonatkozik rád, ha pedig rendelkezel bármilyen C1, vagy szakmai B2 nyelvvizsgával, akkor ezeket nem szükséges felvenned, hanem egyből teljesíthetsz angol nyelvű kritériumtárgyakat.

Mit jelent az idegen nyelvű kritérium tárgy?

Olyan tárgyak, amiket idegen nyelven hirdetnek meg.
Az angol szakos tárgyak ilyenek, illetve pár kötelezően választható tárgy is van, mint pl.: „Recent Advances in Intelligent Engineering”, „Web development using PHP/Symfony”…

Hogy vegyem fel a szakirányos tárgyakat előzetesen, ha még a szakirány jelentkezés se volt meg?

A szakirányos tárgyakat nem kell az előzetes tárgyfelvétel alkalmával felvenni. Amint felvételt nyertél az adott szakirányra, a mintatantervek között kiválaszthatod a szakirányod. Ezután fel tudod venni a tárgyaid ugyanúgy, ahogy a többit.

Meddig lehet tárgyakat leadni? Hány tárgyat vehetek fel?

A regisztrációs héten, csütörtökig kell véglegesíteni az órarendet. Pontos dátumot Neptunon belül az Információk/Időszakok menüpont alatt találsz.
Nincs megszabva, hogy hány tárgyat vehetsz fel.

Mit csináljak, ha óra ütközésem van?

A cserére való lehetőség mindig adott (pl.: NIK-es évfolyamcsoportokban), de a félév második hetének végéig van lehetőséged kurzus módosítási kérelmet leadnod Neptunon keresztül, amit a leadni, illetve felvenni kívánt kurzus oktatójának alá kell írnia.

Mi van, ha az előzetes tárgyfelvételen nem tudok tárgyakat felvenni?

A regisztrációs héten, a végleges tárgyfelvétel alkalmával tudod pótolni, illetve a vizsgaidőszak végéig minden nap 13:00-tól másnap reggel 8:00-ig van lehetőség rá a Neptunban.

Mi az a “Vizsgakurzus/VK”?

A vizsgakurzust olyan hallgatók tudják felvenni, akik korábban hallgatták a tárgyat és aláírást is szereztek belőle, ilyenkor nem kell bejárni órákra csak vizsgaidőszakban vizsgát tenni belőle.

K-MOOC-os tárgyakat mikor lehet felvenni?

Ezek a tárgyak nem szerepelnek a Neptunban. Külön kerülnek meghirdetésre, általában a szorgalmi időszak első heteiben.