Az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar Hallgatói Részönkormányzata (továbbiakban: ÓE NIK HÖK) és az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Hallgatói Önkormányzata (továbbiakban: ÓE KGK HÖK) a NIKE Gólyatábor 2023 (továbbiakban: NIKE GT) Főszervező csapata nevében pályázatot hirdet meg 2023.07.23-ig.

 1. Pályázat célja:
  NIKE GT-ben használt pólók grafikájának megtervezése, teret adva a hallgatók kreativitásának.
 1. Pályázók köre:
  Az Óbudai Egyetem aktív státuszú hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatói.
 1. Pályázat időszaka:
  A pályázat leadásának határideje: 2023.07.23. (vasárnap) 23:59
 1. Pályázat kritériumai:
  • a pályázatnak tartalmaznia kell a szerkeszthető vektorgrafikus fájlformátumot, illetve a pixelgrafikus fájlformátumot is,
  • a pályázat nem tartalmazhat olyan harmadik személytől származó jogvédett grafikai elemet, ami nem az Óbudai Egyetem tulajdonában van,
  • A pályamunkának tartalmaznia kell:
   • gólyát valamilyen formában
   • „Harry Potter” tematikájú motívumokat, utalásokat.

A pályázat elkészítéséhez irányadó információk a következő linken találhatók:
https://nikhok.hu/nike-gt-grafikai-palyazat

 1. Pályázatnak tartalmaznia kell:
  • a pályamunkát szerkeszthető vektorgrafikus, illetve pixelgrafikus fájlformátumban,
  • nevedet,
  • Neptun kódodat,
  • a minta alapján kitöltött nyilatkozatot, mely tartalmazza:
   1. hogy a beküldött pályamű saját alkotás, ahhoz harmadik személynek
    nem fűződik joga,
   2. hogy a beküldött munkát az OE NIK HÖK és az ÓE KGK HÖK teljeskörűen felhasználhatja,
    azok szerzői jogáról lemondasz.
 1. Pályázat leadásának menete:
  A pályamunkákat leadni a serege.bence@nik.uni-obuda.hu címre elküldve, „NIKE GT grafikai pályázat” tárgymegjelelöléssel lehetséges a Pályázat időszaka pontban megadott határidőig.A leadási határidő után hiánypótlásra nincs lehetőség.
  A leadási határidő után beérkezett pályázatokat az NIKE GT Főszervező csapatának nem áll módjában figyelembe venni.
 1. Pályázat elbírálásának menete:
  A pályázatot az NIKE GT Főszervező csapata bírálja el, szakmai személy véleménye kikérésének figyelembevételével.
  Az elbírálás során szerepet játszik a letisztultság, érthetőség, megvalósíthatóság.
 1. Pályázat eredménye:
  Az érvényes pályázatok elbírálását követően az NIKE GT Főszervező csapata minden résztvevőt tájékoztat a pályázat eredményéről, illetve a nyertes pályamunkákat megosztja a médiaplatformjain.A pályázat helyezettjeit ösztöndíj formájában díjazzuk.
  A legjobbnak ítélt pályázat 50 000 Ft díjazásban részesül, emellett további pályaművek is díjazhatóak 5 000 és 30 000 Ft közötti értékben.
  A nyertes pályamű tulajdonosa a pályadíj mellett további grafikusi munkákra is felkérést kaphat.
  A pályázat eredményével kapcsolatban fellebbezésnek helye nincs.
 1. Adatvédelem:
  Az NIKE GT Főszervező csapata a pályázatok elbírálásához szükséges adatokat a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli.
  A pályázás feltételeiről és bővebb információkkal, kérdésekkel kapcsolatban a serege.bence@nik.uni-obuda.hu címen várjuk a megkereséseket.

Előző gólyatáborok pólógrafikái