Az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar Hallgatói Részönkormányzata (továbbiakban: OE NIK HÖK) pályázatot hirdet meg
2022.08.12-től 2022.08.22-ig.

 1. Pályázat célja:
  Kari repoharak grafikájának megtervezése, teret adva a hallgatók kreativitásának.
 1. Pályázók köre:
  Az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar aktív státuszú hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatói.
 1. Pályázat időszaka:
  A pályázat leadásának határideje: 2022.08.22. (hétfő) 10:00
 1. Pályázat kritériumai:
  • a pályázatnak tartalmaznia kell a szerkeszthető vektorgrafikus fájlformátumot, illetve a pixelgrafikus fájlformátumot is,
  • a pályázat nem tartalmazhat olyan harmadik személytől származó jogvédett grafikai elemet, ami nem az Óbudai Egyetem tulajdonában van,
  • a pályamunka „full color fólia” típusú legyen.

A pályázat elkészítéséhez irányadó információk a következő linken találhatók:
https://hanaplast.com/pohartervezo/event-05/

 1. Pályázatnak tartalmaznia kell:
  • a pályamunkát szerkeszthető vektorgrafikus, illetve pixelgrafikus fájlformátumban,
  • nevedet,
  • Neptun kódodat,
  • a minta alapján kitöltött nyilatkozatot, mely tartalmazza:
   1. hogy a beküldött pályamű saját alkotás, ahhoz harmadik személynek
    nem fűződik joga,
   2. hogy a beküldött munkát az OE NIK HÖK teljeskörűen felhasználhatja,
    azok szerzői jogáról lemondasz.
 1. Pályázat leadásának menete:
  A pályamunkákat leadni a nik@hok.uni-obuda.hu címre elküldve, „NIK Repohár grafikai pályázat” tárgymegjelelöléssel lehetséges a Pályázat időszaka pontban megadott határidőig.A leadási határidő után hiánypótlásra nincs lehetőség.
  A leadási határidő után beérkezett pályázatokat az OE NIK HÖK-nek nem áll módjában figyelembe venni.
 1. Pályázat elbírálásának menete:
  A pályázatot az OE NIK HÖK Elnöksége bírálja el, szakmai személy véleménye kikérésének figyelembevételével.
  Az elbírálás során szerepet játszik a letisztultság, érthetőség, megvalósíthatóság.
 1. Pályázat eredménye:
  Az érvényes pályázatok elbírálását követően az OE NIK HÖK minden résztvevőt tájékoztat a pályázat eredményéről, illetve a nyertes pályamunkákat megosztja a médiaplatformjain.A pályázat helyezettjeit ösztöndíj formájában díjazzuk.
  A legjobbnak ítélt pályázat 50 000 Ft díjazásban részesül, emellett további pályaművek is díjazhatóak 5 000 és 30 000 Ft közötti értékben.
  A nyertes pályamű tulajdonosa a pályadíj mellett további grafikusi munkákra is felkérést kaphat.A pályázat eredményével kapcsolatban fellebbezésnek helye nincs.
 1. Adatvédelem:
  Az OE NIK HÖK a pályázatok elbírálásához szükséges adatokat a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli.A pályázás feltételeiről és bővebb információkkal, kérdésekkel kapcsolatban a nik@hok.uni-obuda.hu címen várjuk a megkereséseket.