Ezen az oldalon megnézheted az Ösztöndíjmutatód, az ÖCSID, és Tanulmányi Ösztöndíjad.

Ösztöndíjmutató számítása

Az adott félévi tanulmányi ösztöndíjak és ÖCSI-k megállapításának alapja az előző félévi kreditindexen alapuló ösztöndíjmutató. Az ösztöndíjmutató a tanulmányi munka mennyiségi és minőségi értékelésére szolgál. Az
ösztöndíj-mutató egy félévre vonatkozik.

A következő képlettel tudod kiszámolni:

Teljesített kreditek: A képzés alatt teljesített összes kredit.

Elvárt kreditek: Aktív félévek száma szorozva 30-cal.

ÖCSI

Az Összesített Csoport Index segítségével egy évfolyamon belül bármely két hallgató összehasonlítható. Az ösztöndíjmutatók alapján készül az ÖCSI, az évfolyamelső 2.0-t kap, az utolsó 0-t. És közte arányosan helyezkednek el a további hallgatók. Ez a számérték szükséges pl. a kollégiumi felvételihez és az Óbudai Egyetem Ösztöndíj pályázathoz.

Tanulmányi ösztöndíj

A tanulmányi ösztöndíjat alanyi jogon kaphatja (nem kell rá pályázni), aki államilag támogatott nappali képzési formában tanul és legalább az évfolyam átlag vagy a kari HÖK-ök által meghatározott ösztöndíjmutató felett teljesített az előző félévben.

A minimum átlag eléréséért legkevesebb 8330 Ft, az évfolyam elsőnek pedig maximum 66600 Ft a jutalma a tanulmányi eredményeiért. A köztük lévő átlagokra arányosan jár az ösztöndíj. A Tanulmányi ösztöndíjat minden félév után a következő félév 5 hónapjára lehet elnyerni.

A rendszer sajátossága, hogy minden szemeszter második hónapjában kerül utalásra először, de akkor egyszerre kéthavi ösztöndíj.

Fellebbezés

Hibát találtál?
Jelezd a szabo.balazs@hok.uni-obuda.hu-n szeptember 24. 20:00-ig