- vizsgaidőszak/szünet

Egyetemi hírek

BUDAPEST ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM


 boldika    17 jan 2018 : 11:01
 Nincs    Egyetemi hírek

 

 

Budapest Főváros Önkormányzata

BUDAPEST ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM keretében pályázatot hirdet

 

A BUDAPEST ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM célja:

 

 • A pályázatot elnyerő felsőoktatási képzésben résztvevő ösztöndíjasok betekintést nyerjenek a Fővárosi Önkormányzat tevékenységébe, megismerjék a helyi közigazgatás rendszerét;
 • A diplomamunka megírásához biztosított szakmai anyagok, kutatási és konzultációs lehetőségekkel járuljon hozzá a felsőoktatásban megszerzett elméleti tudás gyakorlatban történő alkalmazásához.

 

A PROGRAM jellemzői, feltételei:  

 1. A Program időtartama: legfeljebb 10 hónap.
 2. A Program kezdési időpontja: szeptember, keresztféléves képzés esetén 2019. február.
 3. A Program résztvevője lehet (legfeljebb 10 fő), az a
 • a magyar állampolgárságú,
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
 • a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó bevándorolt, illetve letelepedett jogállású, vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi állampolgárságú,

büntetlen előéletű, cselekvőképes, felsőfokú tanulmányait folytató, nappali tagozatos, a Program kezdési időpontjában alap- v. mesterképzés utolsó tanulmányi évét megkezdő hallgató, aki:

 1. valamely fővárosi székhelyen vagy telephelyen működő felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban áll;
 2. a jelentkezést megelőző két lezárt tanulmányi félévben legalább 4,00-4,00 súlyozott tanulmányi átlaggal rendelkezik;
 3. a diploma megszerzéséhez szükséges szakdolgozatát a főpolgármester által jóváhagyott átfogó témaköröknek megfelelő tárgyból írja;
 4. angol, német vagy francia legalább középfokú, államilag elismert nyelvvizsgával rendelkezik;
 5. a diploma megszerzésének évében életévét nem tölti be.
 6. Az ösztöndíj mértéke: bruttó 50.000,-Ft/hó/fő

 

Jelentkezési határidő: 2018. április 13.

 

Elbírálás határideje: 2018. június 29.

 

A pályázati határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A formailag nem megfelelő pályázatok az érdemi elbírálásból kizárásra kerülnek.

A pályázatok véleményezés céljából megküldésre kerülnek a Főpolgármesteri Hivatal szakmailag illetékes szervezeti egységei részére, melyeknek szakmai egyet nem értése esetén a pályázat az elbírálás további szakaszaiban nem vehet részt.

Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezőket 4 tagú bizottság hallgatja meg. E 4 tagú bizottság a meghallgatásokat követően javaslatot tesz az ösztöndíjak adományozására az Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága felé.

Az ösztöndíjak odaítéléséről a Fővárosi Közgyűlés dönt az Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának javaslata alapján.

A Fővárosi Közgyűlés fenntartja azt a jogot, hogy a pályázatban feltüntetett adatokat ellenőrizze. Amennyiben az ellenőrzés során kiderül, hogy a pályázó valótlan adatokat állított és az alapján jutott ösztöndíjhoz, a kiutalt összeget vissza kell fizetnie.

A Fővárosi Közgyűlés döntése ellen jogorvoslati lehetőségnek nincs helye. A pályázó Budapest Főváros Önkormányzatánál kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, az ösztöndíjak odaítélésére vonatkozó döntés meghozatalára, az ösztöndíj-megállapodás megkötésére, az ösztöndíj folyósítására vagy visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogsértő vagy a jelen pályázati felhívásban foglaltakkal ellentétes. A kifogás benyújtására a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról szóló döntés kézbesítésétől számított 10 napon belül, egy alkalommal, az indokok megjelölésével, írásban van lehetőség. A kifogásban meg kell jelölni azokat az indokokat – a megsértett jogszabályban vagy felhívásban foglalt rendelkezést –, melyekre tekintettel a kifogást emelő kéri a döntés felülvizsgálatát. Indoklás, pontos hivatkozás hiányában a kifogás érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. A kifogás elbírálása során kizárólag a kifogásban vitatottak kivizsgálására kerül sor. A kifogás a beérkezéstől számított 30 napon belül kerül elbírálásra.

 

Jelentkezés módja:

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Humán Erőforrás Menedzsment Főosztályának címezve, lezárt borítékban

 • személyesen (1052 Budapest, Városház u. 9-11., III. emelet 441-es szoba) vagy
 • megbízott útján (H-CS 8.00-16.30 óra között, P 8.00-14.00 óra között).

A borítékra kérjük ráírni: „BUDAPEST ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM”.

A pályázati anyagot két eredeti példányban kérjük beadni (az egyik példányt kérjük nem összetűzni).

 

Kapcsolattartó: Szőke Brigitta (e-mail: szokeb@budapest.hu, telefon: 1/327-1579)

 

A szakdolgozati témák, a pályázati adatlap, valamint a Budapest Ösztöndíj Program részletes szabályait tartalmazó 44/2008. (IX.10.) Főv. Kgy. rendelet megtalálható a www.budapest.hu oldalon.

Név Méret Megszerez
 BP_szakdolgozati témakörök 2018-2019 16.90kB
 bp_palyazati_adatlap 20.45kB
 bp_nyilatkozat 47.50kB
 BOP rendelet 1.13MB

Neumann HÖK Tisztújítás 2018


 kovi91    14 nov 2017 : 10:26
 Nincs    Egyetemi hírek

A Neumann HÖK vezetőségének mandátuma lejár

A Neumann HÖK vezetőségének mandátuma lejár. Az elnökségi tag pozíciók és tanács tagsági pályázatok a hír folytatásában olvashatóak!


Talent Program


 boldika    24 okt 2017 : 10:37
 Nincs    Egyetemi hírek

Hogy működik a Talent Program

Hogy működik a Talent Program?

A program célja az innovatív és kísérleti szemlélettel rendelkező termék, illetve szolgáltatás és design ötletek fejlesztése. Az ötletek témái széles skálát fognak át; az előző évek gyakorlatából a robotika, az AR/VR technológiák, az IoT, DIY média, játékfejlesztés emelkednek ki mint kedvenc fejlesztői területek. Az oktatási tevékenység a KiBu egyik meghatározó szelete, amely a következő generáció digitális innovátorainak, kreatívjainak és technológusainak ad lehetőséget jó felszereltségű műhelyünkben és kiváló szakmai felkészültségű stábunkkal együtt dolgozni.

 

A 6 hónapos ciklus végén a programban megvalósuló projektek bemutatkozhatnak a KiBu Demo Day-en, ahol a kiállítási lehetőség mellett a projekt jellegétől függően befektetői támogatást is szerezhetnek. A legtöbbet fejlődött és a legtöbb potenciállal rendelkező ötletek megkaphatják a lehetőséget, hogy egy újabb Talent ciklusra a KiBu-ban maradjanak és új célokat kitűzve folytassák a munkát.

 

Amire számíthatsz tőlünk:

anyagi támogatás 1 millió Ft-ig, ebből a keretből intézzük nektek a prototípushoz szükséges eszközök beszerzését

szakértők segítenek nektek, akiktől tanulni tudtok

infrastruktúra a kreatív munkához és a fejlesztéshez

a kísérletek során tesztelhetitek és mérhetitek a munkátok eredményét

jól felszerelt műhelyt és a teljes eszköz arzenál (3D nyomtató, CNC maró, forrasztó állomás, oszcilloszkóp, multiméterek és sok egyéb más)

részvételi lehetőség a munkáinkban, ahol csapat részévé válhattok

kiterjedt hazai és nemzetközi kapcsolatrendszer

inspiráló közösség, ahol mindig van kihez fordulni és van kitől kérdezni

kiállítási lehetőség, ahol bemutathatjátok a projektet az érdeklődő közönségnek

szakmai partnerekkel és befektetőkkel való összeköttetés

hasznos módszertanokat és fejlesztési metódusokat tanulhattok meg

szabadjára engedhetitek a fantáziátokat a közös ötlet viharokon

egy csapat részévé váltok, akire számíthattok ;)

 

 

 

Amit tőled várunk:

 

Az ötlet legyen

egy aktuális technológiai kihívás (hardver, szoftver vagy mindkettő)

innovatív, kísérleti szemléletű

kivitelezhető: a program végére szülessen meg egy proof of concept vagy egy prototípus

A jelentkezési időszak november 20-án 23:59-kor lezárul.Ha kérdésetek van, forduljatok hozzánk bátran! 


Pályázati lehetőség!


 boldika    24 okt 2017 : 10:23
 Nincs    Egyetemi hírek

Pályázati lehetőség

Pályázati lehetőség!

 

A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Orvos-biológiai Szakosztály

(NJSZT OBSZ) Ifjúsági Csoportja egészségügyi szervezők, orvosmérnökök,

egészségügy felé orientálódó mérnökinformatikusok és további egészségügyi

informatika diszciplínával foglalkozó felsőoktatási hallgatók, valamint

ezen területeken legfeljebb egy éve diplomázott pályakezdők részére

negyedik alkalommal, 2017-ben is meghirdeti a FIESZTA pályázatot. A pályázat a

2017. november 23-án tartandó Fiatal Informatikus Egészségügyi Szervező

Találkozó kísérő programja.

 

Pályázni a három előre meghatározott téma egyikének kidolgozásával lehet. A

díjazottak értékes tárgynyereményben részesülnek (fődíj: Apple iPhone7

32GB).

 

Témák:

 

1.     Elektronikus recept kiváltás lehetséges módjai.

 

Feladat: Jön az EESZT, jön az elektronikus recept! Ötletelj, gondolkodj

kreatívan! Gyűjts össze minél több olyan lehetőséget, amelyek segíthetik az

elektronikus recept kiváltását. Hogyan lehet a patikai gyógyszerkiadást

gyorsítani úgy, hogy a kiadás folyamata a szakma szabályainak megfeleljen?

Fontos, ne csak a tervezett magyar megoldásban gondolkodj!

 

2.     Egészségügyi tartalomhitelesítés lehetőségei.

 

Feladat: Sokszor találkozni olyan egészséggel, egészségüggyel kapcsolatos

cikkekkel, weboldalakkal, amelyek nem hitelesek vagy egyenesen

félretájékoztatnak. Gondolkodj, elemezz! Egészségügyi tartalomhitelesítés

lehetőségei és ezek összehasonlítása (mit, hogyan érdemes hitelesíteni,

milyen módszerek vannak külföldön, ezeknek az előnye-hátránya, mi lehet az

optimális megoldás; mire kell ennek kialakítása során odafigyelni).

 

3.     Egészségügyi adatelemzés korlátok nélkül.

 

Feladat: Képzeld el, hogy létezik olyan számítógép, amelynek nincs tárhely

vagy számítási kapacitás korlátja. Minden, a világban előforduló adat

rendelkezésedre áll, bármilyen összefüggést vizsgálhatsz köztük. Légy

kreatív, vázold fel, hogy milyen elemzéseket végeznél az egészségügy

hatékonyabb, biztonságosabb, hatásosabb működése érdekében?

 

A pályázat beküldési határideje: 2017.11.17. 17:17.

 

További információ a rendezvényről, a nyereményekről, valamint a részletes

kiírás elérhető az *obsz.njszt.hu/site/ifi/fieszta/

<http://obsz.njszt.hu/site/ifi/fieszta/>* oldalon.

 

Pályázattal kapcsolatos kérdéseket a *fieszta.njszt@gmail.com

<fieszta.njszt@gmail.com>* e-mail címre várjuk.

Név Méret Megszerez
 FIESZTA 2017 pályázati felhívás 228.53kB

Egy tábla csokival a beteg gyermekekért!


 boldika    19 okt 2017 : 06:34
 Nincs    Egyetemi hírek

Kedves Hallgatók

Kedves Hallgatók!
A Remény a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány 2017-ben is elindítja a „KARÁCSONYI CSOKIGYŰJTÉS, EGY ÜZENETTEL”felhívást. Ez remek lehetőség arra, hogy jókívánságunkat eljuttassuk a leukémiás és daganatos gyermekeknek!
Ezúton kérjük önöket, hogy a felhívást juttassák el az iskola hallgatóihoz, kérve őket arra, hogy szervezzék meg jótékony csapataikat, készítsenek saját kezűleg gyűjtődobozt, amelyet lehet rajzokkal is díszíteni. Kérjük, a dobozra írják rá, hogy „VELED VAGYOK”!
Az üzenet, jókívánság sokat jelent azoknak a gyermekeknek, akik hónapokon, éveken át küzdenek gyógyulásukért. Érzik, hogy nincsenek egyedül, és hogy milyen sokan gondolnak rájuk, ezáltal erőt tudnak meríteni, ami segíti őket a nehéz mindennapokban.
Ha kérdésük lenne, írjanak nekünk e-mailt: remeny1999@gmail.com

Az ajándékok és üzenetek országosan jutnak el, Karácsonyra a gyermek-hematológiai centrumokba az alapítvány közvetítésével.
Az átadásokról beszámolunk a honlapunkon, valamint a közösségi oldalunkon: www.facebook.com/veledvagyok

Az adományokat postai címünkre várjuk, 2017. december 15-ig:
Remény a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány
4032 Debrecen Cívis u. 5. sz. 3/28.

Köszönjük az összefogást a beteg gyermekekért!

A csoki gyűjtéshez a plakát letölthető innen: Csokigyűjtés plakátja
Figyelem! A nyomtatási iránynál az álló módot válasszák!
Honlapunkon a részletek itt találhatóak: 

Cipősdoboz gyűjtés részletei

Köszönettel: Remény a Leukémiás Gyermekekért Közhasznú Alapítvány kuratóriuma
Támogasson jó ügyet egy telefonhívással vagy SMS küldésével, így pont egy tábla csoki árát adományozza a beteg  gyermekeknek.:

1 SMS vagy telefonhívás= 250 FORINT TÁMOGATÁS A RÁKOS BETEG GYERMEKEKNEK!
SMS küldése: Kérjük, küldje a 71-es kódszámot a 13600-as telefonszámra.
TELEFON: Kérjük, hívja a 13600-at majd a gépi hang után 71-es kód! 

Köszönjük!  TOVÁBBI INFORMÁCIÓ


SZAK Kiadó könyvárusítást tart


 boldika    10 okt 2017 : 07:05
 Nincs    Egyetemi hírek

Kedves Hallgatók

Kedves Hallgatók!

 

 Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a SZAK Kiadó 2017. október 11-én, SZERDÁN az Óbudai Egyetem Informatikai épület aulájában (Bécsi út 96/B.) könyvárusítást tart, hogy a szükséges informatikai szakkönyveket (C++, JavaSE, SOA, Windows Internals, Linux, Android, iPhone, .NET 4.0, C# 2008, mobilprogramozás, JavaEE, és más témákban), a tanárok által javasolt, részben egyetemi oktatók tollából származó tankönyveket jelentős, 40-50%-os kedvezménnyel megvásárolhassák.

 

Az árusítás 11-én 10 órától 16 óráig tart.

 

 Kérjük, hogy lehetőleg legkésőbb október 10-ig írja meg a Kiadónak (info@szak.hu), melyik könyv érdekli, így biztosíthatjuk, hogy minden könyvből a szükséges mennyiség álljon rendelkezésre.

A kínálatunk itt található: www.szak.hu A kedvezmény minden könyvünkre vonatkozik! Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

 

Üdvözlettel,

 

SZAK Kiadó

www.szak.hu

www.facebook.com/szakkiado


Ujvári János diplomadíj-pályázat felhívás


 boldika    05 okt 2017 : 18:30
 Nincs    Egyetemi hírek

​A pályázat célja

​A pályázat célja


Az Ujvári János diplomadíj-pályázat célja segíteni a felsőoktatási tanulmányaik végéhez közeledő
hallgatókat, hogy diplomadolgozatuk témáját megfelelő szakmai támogatás mellett szellemitulajdonvédelmi
szempontból is megvizsgálják, és feltérképezzék az általuk választott téma szellemitulajdonvédelmi
vonatkozásait, illetve oltalmazhatósági lehetőségeit. 

Név Méret Megszerez
Ujvári János diplomadíj-pályázat felhívás 4.00kB

Ösztöndíjmutatók (2016/17/2 félév)


 kovi91    28 szept 2017 : 10:08
 Nincs    Egyetemi hírek

Kedves Hallgatók

Kedves Hallgatók!

Elérhetőek az ösztöndíjmutatók! Fellebbezni 2017.09.30, 12:00 óráig lehet a palatin.bence@hok.uni-obuda.hu email címen.


Kempelen Farkas Ösztöndíjpályázat


 kovi91    06 szept 2017 : 19:42
 Nincs    Egyetemi hírek

Kedves Hallgatók

Kedves Hallgatók!

A Neumann HÖK Kempelen Farkas ösztöndíjpályázatot hirdet közéleti, sport, szakmai és tudományos kategóriában.

A pályázati felhívás itt érhető el: pályázat